Historie

    V poválečném roce 1945 se při osídlování pohraničí nastěhovalo do Hrádku nad Nisou mnoho lidí z celé republiky. Mnozí z nich byli kulturně založeni, jiní měli ke kultuře blízko díky své profesi. Absenci kultury zde pociťovali hlavně učitelé. Někteří měli s divadlem zkušenost již ze svého předchozího působiště a tak není divu, že 5. října 1945 byla založena Osvětová beseda. Kolem zakladatele Ladislava Holického se utvořila skupina nadšenců - prvních ochotníků. Proto již 24. listopadu 1945 mohli hrádečtí shlédnout v režii pana učitele Holického první premiéru, kterou byla hra Viléma Wernera, Červený mlýn. V květnu roku 1946 se soubor osamostatnil a zvolil si název Vojan.

    V říjnu 1967svolala Eva Stuchlíková některé členy Vojanu a nové zájemce o divadlo a založila další divadelní soubor Kruh 10.

    Od roku 1977 se v Hrádku nad Nisou koná Hrádecký divadelní podzim. Probíhá tradičně ve třech listopadových víkendových dnech. Každý Hrádecký divadelní podzim se vždy těší velkému zájmu našeho publika.

    Po společenských změnách roku 1989 přišla několikaletá přestávka obou souborů, a nekonal se ani Hrádecký divadelní podzim. Na podzim roku 1993 se opět sešli někteří herci Vojanu a Kruhu 10 s tím, že budou dále pokračovat pod hlavičkou Vojanu.

a tak je tomu dosud...

    V listopadu 1997 se zrodil v hlavě paní učitelky Anny Pilařové nápad, prezentovat dramatické schopnosti svých žáků. Podařilo se jí dát dohromady skupinu dětí a společně se pustily do nastudování vánočního pásma lidových říkadel a koled. Potřebné zázemí a prostor pro zkoušky získaly v ZŠ T. G. Masaryka. Děti chtěly dále pokračovat a tak vznikl soubor Dividýlko.

 

převzato z almanachu "60 let amatérského divadla" od Marcely Pekařové