Informace o hře Tři ženy

Děkujeme Bráně Trojmezí za poskytnuté fotografie